Αριθμός Έργου:
2018-1-CY01-KA203-046879

Menu

Αριθμός Έργου:
2018-1-CY01-KA203-046879

3η Διακρατική Συνάντηση

Το Νοέμβριο του 2019, εκπρόσωποι όλων των οργανισμών εταίρων συναντήθηκαν στην πόλη Santarém της Πορτογαλίας για την 3η διακρατική συνάντηση του έργου.

Η κοινοπραξία συζήτησε εκτενέστερα τα επόμενα βήματα του έργου, αναλύοντας τις βασικές πτυχές των αποτελεσμάτων, τα θέματα των επερχόμενων δραστηριοτήτων πιλοτικής δοκιμής, τη διάδοση και την προώθηση, τον ποιοτικό έλεγχο, την παρακολούθηση και τη διαχείριση.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;